Çok uzun bir sürece yayılan tasavvuf tarihi aynı adı taşıyan Vahit Göktaş’ın son kitabı “Tasavvuf Tarihi” adlı eserde vücut buldu.

ÖĞRENMEK İÇİN OKUMALISIN

İslam tasavvufunun ve tasavvuf ilminin doğru anlaşılması noktasında büyük hizmet verecek eserin sunuşu şu şekilde;

Tasavvuf cânı cânâna verip âzâde olmaktır.

Tasavvuf cân-ı cânân olmaya derler.

(Tasavvuf canı Allah’a (c.c.) verip fâni esaretlerden kurtularak cânânın cânı yâni Allah (c.c.) dostu olmaktır.)

Tasavvuf, hicri ilk asırlardan itibaren İslami İlimler tasnifinde yerini almış zaman içinde gelişim göstererek günümüze kadar ulaşmıştır. Elinizdeki bu kitap, tasavvuf ilminin tarifine, amacına, tarihsel süreçte geçirdiği evrelere, sürecin aktörlerine, eserlerine ve kurumlarına panoramik bir bakış sunmayı hedefleyerek, geniş bir tarihsel alana yayılan tasavvufun önemli dönemeçlerini okuyucuyla buluşturmaktadır.  Eser hacim olarak küçük fakat tasavvufun tarihsel seyrini siz okuyuculara sunmak için alanda yapılan çalışmaların derlemesi niteliğinde özet bir çalışmadır. Böylelikle tasavvuf hakkında az zamanda çok şey öğrenebileceğiniz bir başlangıç mesabesindedir.

Not: Kitabı temin etmek için tıklayınız…